Sunday, May 2, 2010

SEBUT HARGA UNTUK KONTRAKTOR KELAS E

Dua sebutharga di bawah Bahagian Jalan JKR Kuala Muda untuk kontraktor-kontraktor Bumiputera Kelas E yang berdaftar dengan PKK di bawah Kepala I Sub Kepala 1 , 7(a) telah dikeluarkan.

Taklimat akan diadakan pada 16.5.2010 jam 10.00 pagi di Bilik Taklimat JKR, Tingkat 3, Bangunan Tunku Abdul Malik, Sungai Petani. Lawatan tapak akan diadakan selepas taklimat. Kehadiran taklimat dan lawatan tapak diwajibkan.
Dokumen meja tawaran boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh didapatkan selepas lawatan tapak dari 16.5.2010 hingga 19.6.2010

TARIKH TUTUP sebut harga ialah Ahad 23.5.2010 jam 12.00 tengah hari.

SALINAN NOTIS SEBUTHARGA ADALAH SEPERTI DI BAWAH........


Sebutharga No. JP/03/2010

Sebutharga No. JP/04/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Followers