Saturday, October 2, 2010

NOTIS PENGASINGAN KAWASAN OPERASI KONTRAKTOR KELAS FNOTIS PENGASINGAN KAWASAN OPERASI KONTRAKTOR KELAS F

Adalah dimaklumkan bahawa pihak Pusat Khidmat Kontraktor Negeri Kedah (PKK) telah mengeluarkan surat pengesahan mengenai pengasingan kawasan operasi kontraktor Kelas F melalu surat Rujukan (97) dlm. PKK/K/178/756 Klt 2 bartarikh 23 September 2010


Bagi pentadbiran JKR Daerah Kuala Muda dan Sik, semua kerja-kerja sebut harga yang ditawarkan selepas keluarnya surat pengesahan pengasingan kawasan operasi tersebut akan mengguna pakai arahan tersebut. Ini bermakna bagi kerja-kerja di daerah Kuala Muda, hanya kontraktor yang berdaftar di daerah Kuala Muda sahaja yang boleh memasuki tawaran dan bagi kerja-kerja di daerah Sik, hanya kontraktor berdaftar di Daerah Sik sahaja yang boleh memasuki tawaran sebut harga.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Followers