Wednesday, April 13, 2011

SEBUT HARGA NO. JPD(KM)/01/2011 , JPD(KM)/02/2011 DAN JPD(KM)/03/2011

Kontraktor Kelas F Kepala IV Sub Kepala 3b yang masih dibenarkan membuat kerja-kerja sebut harga adalah dijemput meghadiri taklimat bagi sebut harga bagi kerja-kerja jalan perhubungan desa di Bilik Taklimat JKR Tingkat 3, Bangunan Tunku Abdul Malik, Sungai Petani pada hari Rabu, 20 April 2011 Jam 10.00 pagi. Kehadiran taklimat adalah diwajibkan.


SEBUT HARGA NO. JPD(KM)/01/2011


SEBUT HARGA NO. JPD(KM)/02/2011


SEBUT HARGA NO. JPD(KM)/03/2011


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Followers