Tuesday, February 14, 2012

SEBUT HARGA MENURAP JALAN NO. JN/13/2012 BAGI KELAS 'E'

Terbuka kepada semua kontraktor Kelas 'E' Kepala IV/3b beralamat di Negeri Kedah sahaja. Taklimat akan diadakan pada 22/2/2012 (Hari Rabu) jam 10.00 pagi di Bilik Taklimat JKR, Tingkat 3, Bangunan Tunku Abdul Malik, Sungai Petani. Kehadiran taklimat adalah diwajibkan.

Borang sebutharga tidak dijual pada setiap hari KHAMIS.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Followers